Alle som har båter liggende fortøyd i båthavnen må fortøye for STORM.

Alle båter ligger på eget ansvar og båteier er ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd. Dette er for å unngå skade på sin og andres båt.

1 Regler for fortøyning av båt.
Styret har laget foreløpige retningslinjer for fortøyning på Hervik Camping

1.1 Standardfortøyning
For standard fortøyning av alle båter gjelder følgende:

• Båten skal fortøyes med 2 fortøyninger i baug og akter som vist i figuren under
• Det skal benyttes kvalitetstau i en dimensjon som er tilpasset båten som
fortøyes. Min. 12mm tau skal brukes.
• Fortøyningene skal festes med anbefalt knute/spleis til fortøyningsøyer på
utriggere/bommer. Det er krav til sjakkel og kause på båter over 14″
• Det skal benyttes strekkavlastere av gummi av tilstrekkelig god kvalitet
• Fortøyningene skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager i
båtplassen
Skissen under viser standard fortøyninger i baug og akter med strekkavlastere i
gummi festet til standard fortøyningsøyer på utriggerne.

båt

1.2 Tauverk
Alle fortøyninger skal benytte kvalitetstau med
tilstrekkelig dimensjon. Bruk relativt nytt tauverk av
god kvalitet beregnet på fortøyning tilpasset båtens
størrelse og vekt i forhold til bruddstyrke, strekk og
gnag.
Fortøyningstauet bør være laget av kunstfiber som
polyester, polypropylen eller helst en blanding av
disse. Tau av polyamid (nylon) er sterkere, men har
langt dårligere strekkegenskaper, og bør derfor
unngås for båter over 2 T.

1.3 Strekkavlastere
Alle fortøyninger skal ha strekkavlastere av gummi i god
kvalitet. Det anbefales å bruke store, runde
strekkavlastere, hvor tauet vikles minimum 3 ganger
rundt strekkavlasteren.
Firkantformede strekkavlastere skal kun benyttes til lette
båter under 1 tonn og evt. til springfortøyninger.

strekkavlaster

1.4 Feste av fortøyning
Alle fortøyninger skal festes med anbefalt knute/spleis til standard fortøyningsøyer
på utriggere/bommer.
Standardfortøyningene skal strammes skikkelig, slik at båten ikke jager i båsen,
men beveger seg i takt med brygga og utriggere/bommer. Bruk riktig knute/spleis
og vær klar over at knuter/spleis alltid reduserer tauets bruddstyrke.

1.5 Utstyr kan kjøpes i kiosk

Alle båter skal ha Min.12mm tau og strekk avlastere ( ikke biltema kvalitet). Informasjon fås i kiosken.

NB! Fortøyninger skal demonteres / fjernes etter sesongslutt.