Grilling

Grilling med familie og venner kan gi mange hyggelige minner. Dessverre glemmer mange å utøve nødvendig aktsomhet når de griller. Hvert år påføres mange barn og voksne alvorlige brannskader under grilling.

For å bedre sikkerheten ved grilling har vi noen grunnleggende sikkerhetsråd:

  • Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale.
  • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen.
  • Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
  • Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling.
  • Bruk tennbriketter eller små mengder tennvæske ved opptenning.
  • Bruk ikke tennvæske på varm grill.
  • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
  • Asken skal være kald før den tømmes på et sikkert sted.
  • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
  • Ha alltid førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Engangsgrill
Ved bruk av engangsgrill, sørg for at den plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget. Etter grilling, pass på at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann. Ta grillen med hjem på en forsvarlig måte, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet. Tenk på miljøet – kast ikke engangsgrillen i naturen!

Gassgrill
Gjør deg godt kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye. Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og -slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen. Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.

Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken. Flytt flasken til et sikkert sted dersom det er mulig. Fjern alle varmekilder (f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner og så videre). Gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet.

Grilling på balkong i borettslag
På balkong er elektrisk grill det tryggeste alternativet. Sørg for god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer.

Skogbrannfare
Dersom du griller ute i naturen, husk at skogbrannfaren er stor i tørre perioder. Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark i perioden 15. april til 15. september uten tillatelse fra den lokale brannsjefen.