Regler for bruk av Internett på Hervik Camping

Jeg er klar over at:

 • Jeg selv må være oppmerksom på trusler fra Internett, og bidra til at disse truslene utgjør en lavest mulig risiko.
 • Bruk av Internett blir logget og overvåket av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. Sikkerhetslogger gjennomgås jevnlig. Ved mistanke om sikkerhetsbrudd vil sikkerhetslogger kunne brukes i vurderingen. Ved innsyn i personopplysninger i logger, skal prosedyren for innsyn i internt lagrede data følges.
  • Det ikke er tillatt å bruke IT-systemer på Hervik Camping til aktiviteter som er forbudt etter norsk lov eller som kan oppfattes som uetisk eller støtende, eller som strider mot Hervik Camping normer.
  • For å sikre Hervik Camping IT-ressurser, er det ikke tillatt å lagre «store mengder data i form av» programmer, lyd, bilde og video til privat formål.
  • All bruk av Internett skjer fra Hervik Camping, og all aktivitet kan spores tilbake til Hervik Camping. Privat bruk av Internet tillates i begrenset omfang, og innenfor Hervik Camping normer.
  • Oppkopling til Internett skal kun skje fra PC tilkoplet infrastrukturen på godkjente måter.
  • Det ikke er tillatt å foreta endringer i nettleseren i forhold til standard oppsett.

Redd Barnas nettvettregler

 • Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing.
 • Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder.
 • Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat.
 • Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver.
 • Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted.
 • Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet.
 • Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett.
 • Meld fra til politiet om alvorlige saker.